Autoriseret psykolog. Medlem af Dansk Psykologforening

Gitte Rasmussen  

Sundhedshuset Solgården

 Skovvej 1, Indgang C

5400 Bogense  Nordfyn

Tlf. 30748045 

 

Har du brug for psykologhjælp, er du velkommen til at kontakte mig og høre, hvad jeg kan gøre for dig.

Det kan ind imellem være svært at træffe mig, da jeg ingen sekretær har tilknyttet, men du er velkommen til at sende en sms eller en email.

Jeg benytter mig af sikker mail RMail (Danastar). Send ikke cprnr. i første sms eller email førend jeg har sendt dig en krypteret mail, du kan svare på.

Ved 1. besøg bedes du udfylde en samtykkeerklæring, som giver mig ret til at indhente, udveksle og opbevare oplysninger på dig. Disse skal i henhold til sundhedsloven opbevares i 5 år.

Klinikken har indgået databehandleraftale med Cliniccare og Danastar.

 

Obligatoriske oplysninger

Som psykolog er jeg forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser. Utilsigtede hændelser rapporteres af psykologen på dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Hvis en klient ønsker at klage over behandlingen, skal klagen indbringes til Styrelsen for Patientklager eller Psykolognævnet

Hvis psykologen bliver bekendt med skader, der kunne give ret til erstatning, har psykologen pligt til informere om anmeldelse til Patienterstatningen