Priser

 

Hvis du har en henvisning fra din læge gælder følgende priser:

Individuel konsultation  1. gang 400, 00 kr. og efterfølgende konsultation 333,00 kr.

Konsultationen kan også foregå i klientens hjem, dog mod ekstra betaling.

Ved gruppekonsultationer/supervision spørg efter prisen eller se på Dansk psykolog Forenings hjemmeside for yderligere information.

Husk når du henvender dig for at aftale tid må lægehenvisningen ikke være mere end 1 mdr. gammel. For at jeg kan hente den ind i systemet tidsnok, er det vigtigt, at du oplyser dit cpr.nr.  også selvom tidsbestillingen er over sms, eller e-mail.  Af sikkerhedsmæssige grunde kan du sende de første 6 cifre pr mail,og de sidste 4 pr sms.

 

Uden lægehenvisning:

Konsultation pr. gang  950 kr. 

 

Betaling:

Betaling foregår kontant efter hver konsultation, eller ved benyttelse af netbank reg.nr.  0975 kontonr. 0010961181.

Nyt! Du kan nu betale med mobilepay!

Klinikken modtager ikke dankort