Profil

Uddannelser:

 • Børnehavepædagog 1985

 • Exam.Pæd uddannelsen 1997

 • Cand.Pæd. Psych. Uddannelsen 2002

 • Autorisation fra Psykolognævnet 2004

 • Under uddannelse i specialist uddannelsen i Psykoterapi.

 • 2 årig Grunduddannelse  i Kognitiv Terapi for psykologer og læger 2014-2016.

 • Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne 2016

 • Ruminations-fokuseret Kognitiv Adfærdsterapi 2018

 • SOMECAM En metode til udforskning af mening forankret i eksistentiel terapi 2019

Hvert 3. år deltager jeg i obligatorisk 1. hjælps kursus.

 

 

Praksiserfaring:

 • Har mange års erfaring fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Odense  2002-2011

 • Har været deltids ansat i privat praksis hos Citypsykologerne Odense 2003-2007

 • Har været deltidsansat hos psykolog klinik Nørregade 77  Odense 2008-2010

 • Privatpraktiserende psykolog i Bogense siden 2011

 • Jeg har tillige været praktiklærer for psykologstuderende og supervisor for nyuddannede psykologer.

 • Supervision af pædagogisk personale

 

    Jeg har erfaring med følgende problematikker:

 • Angst
 • fobier
 • OCD
 • Depression,
 • Stress- udbrændthed
 • Sorg
 • Skilsmisse
 • invaliderende sygdom
 • pårørende
 • med mere