Terapi:

Jeg er autoriseret psykolog og har bred erfaring med såvel voksne, som børn og unge. Min terapi tilpasses den enkeltes behov, og det er vigtigt, at man som klient føler sig anerkendt og at der er en god relation mellem behandler og klient.

Jeg vil gøre brug af forskellige tilgange, men tager udgangspunkt i kognitiv terapi, som er effektiv ved depression og angst. I kognitive terapi, lægges der vægt på tænknings og adfærdens betydning for følelseslivet.

Der tages udgangspunkt i din aktuelle situation. Vi vil udforske hvilke tanker eller forestillingsbilleder, der udløser negative reaktioner, og vi vil forsøge at ændre disse tankemønstre, så du i højere grad retter opmærksomheden på dine positive sider og ressourcer. 

 

 

 

Der gøres også brug af de nyere tilgange indenfor kognitiv terapi, ACT og CFT.

ACT har fokus på accept, nærvær og personlige værdier, hvor du har opmærksomhed på at acceptere og give plads til selv de svære følelser, og se på dine tanker uden at lade dig blive for involveret i dem.

CFT er rettet mod tryghed, selv- medfølelse og egen omsorg, frem for den selvkritik, man indimellem kan være belastes af

Terapien kan også omfatte hypnoterapi, som foregår ved at klienten bringes i en fysisk og mentalt afspændt tilstand ved hjælp af dybe vejtrækninger og rolig tale. Samtidig med denne dejlige afslappende tilstand, har klienten en koncentreret opmærksomhed rettet mod sit indre. og hjælpes derved med at få øje på nye muligheder og få tilført de ressourcer, der er nødvendige for at ændre fastlåste tanker og mønstre